Birlikte Boston için daha iyi bir bütçe oluşturabiliriz.
Boston Belediyesi her yıl 4 milyar doların nasıl harcanacağına karar veriyor. Bütçemiz tüm sakinlerin seslerini ve ihtiyaçlarını yansıtmalıdır.
Sizinle birlikte Boston'un bütçesini adil, şeffaf ve demokratik olacak şekilde dönüştürebiliriz.

Neden Katılımcı Bütçeleme?

Sıradan insanların Boston bütçesinin bir kısmının nasıl harcanacağına doğrudan karar vermeleri için bir fırsat.
Boston'daki işçi sınıfı ve BIPOC topluluklarına yönelik kaynakların yeniden dağıtılması için bir araç.
Seçim siyasetinden dışlanan insanların (belgesiz, hapsedilmiş ve genç sakinler gibi) seslerini içerir.
Komşularımızın toplumlarımızdaki ihtiyaçlar hakkında müzakere edebilecekleri ve ortak geleceğimizi şekillendirebilecekleri bir yer.

Bizi Takip Edin

Facebook

Twitter

Güncel Kalın

two people sitting down amongst other people more out of focus in the background, holding up green cards as part of the voting process at BPP Assembly 2019

Daha İyi Bütçe İttifakı Yönlendirme Komitesi

BBA, Boston merkezli bu kar amacı gütmeyen taban örgütleri tarafından yönlendirilmektedir:

Katılımcı Bütçelemeyi Destekleyin

three people wearing the same shirt standing together, one person pointing, the other two laughing together in joy at the BPP Assembly in 2019

Tabandan gelen Better Budget Alliance'a bağışta bulunun. Örgütlenmemize ve katılımcı bütçelemenin kapsayıcı, adil ve demokratik olmasını sağlamamıza yardımcı olun.

tr_TRTürkçe
İçeriğe geç