BİZİM VİZYONUMUZ

Katılımcı Bütçeleme Vizyonumuz

image of people sitting in a large space, raising hands as part of a voting process

Katılımcı bütçeleme için hedeflerimiz

Katılımcı bütçelemeyi ırksal ve ekonomik adaleti sağlamanın bir aracı olarak görüyoruz. Bu amaçla, koalisyonumuz aşağıdaki özelliklere sahip bir katılımcı bütçeleme süreci öngörmektedir:  
  • Kamu parasını Siyah ve Kahverengi mahallelere ve Boston genelinde tarihi yatırımsızlık ve ihmale maruz kalan diğer topluluklara yeniden dağıtır.
  • Şu anda seçim siyaseti ve diğer mevcut demokratik süreçler tarafından güçlendirilmiş hissetmeyen insanlara güç verir.
  • Toplulukların Boston'ın $4 milyarlık bütçesi hakkında bilgi edinmeleri ve yaşamlarını etkileyen sistemler hakkında ortak bilgi ve analiz oluşturmaları için fırsatlar yaratır.
  • Sistemik baskıdan en çok etkilenen kişilerin bilgi ve uzmanlığını merkeze alır.
  • Mahallelerinde ve toplumlarında adalet için mücadele eden taban örgütleri ve bireyler tarafından tasarlanır, yönetilir ve kolaylaştırılır.

Bunu nasıl yapacağız?

Boston'daki katılımcı bütçeleme sürecinin adalet ve eşitliği temel değerler olarak merkeze alması için, baskı sistemlerinden en doğrudan etkilenen topluluklar tarafından tasarlanması ve yönetilmesi gerekmektedir.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Better Budget Alliance, katılımcı bütçelemeyi çevreleyen yönetişim yapılarının ana hatlarını belirleyen bir yönetmelik tasarlamak için Boston Belediyesi ile birlikte çalıştı. Bu yönetmeliğin en önemli yönlerinden biri, katılımcı bütçelemeye ilişkin bir katilimci bütçeleme gözeti̇m kurulu, sorumlu olan tasarlanması ve denetlenmesi Katılımcı bütçeleme sürecinin tamamı. Bu güçlü kurul, adalet ve hakkaniyetin katılımcı bütçeleme sürecinin dokusuna nasıl işleneceğini belirleyecektir. Bu nedenle, öncelikle işçi sınıfı BIPOC sakinlerinin yanı sıra şehrimizdeki baskıcı sistemlerden en doğrudan etkilenen diğer bireyler tarafından yönetilen bir gözetim kurulu öngörüyoruz. 

Etkili ve çeşitlilik içeren bir gözetim kuruluna yönelik bu vizyonu gerçekleştirmek için, kurula katılımcı bütçeleme süreci üzerinde yeterli gücü veren bu yönetmeliğin bir versiyonunun kabul edilmesi önemlidir. Bu vizyonu şu şekilde destekleyebilirsiniz Belediye meclis üyenize BBA'nın katılımcı bütçeleme yönetmeliğini desteklemesini söylemekve tarafından gözeti̇m kuruluna katilmak i̇çi̇n başvuru 2023 baharında. Yapabilirsin Bize ulaşın her iki eylemle ilgili güncellemeleri almak için.

tr_TRTürkçe
İçeriğe geç